Pourazowe zaburzenie stresowe – PTSD

Pourazowe zaburzenie stresowe – PTSD Pourazowe zaburzenie stresowe występuje u osób, które przeżyły traumę – były świadkami lub same uczestniczyły w zdarzeniach grożących śmiercią bądź powodujących uraz, co wiązało się z odczuciami nasilonego przerażenia i bezradności. Zdarzeniami takimi mogą być wypadki komunikacyjne, katastrofy naturalne, napady, gwałty, uwięzienie. Trauma wciąż na nowo powraca do nich i […]