Fala uderzeniowa co to takiego ?

Fala uderzeniowa co to takiego ?

Jedno z pierwszych badań, które oferowało jednoroczne oceny, ujawniło bardzo pozytywne wyniki w stosowaniu wysokoenergetycznych terapii falą uderzeniową w leczeniu bolesnych ostrogi piętowej.

Ci badacze nie wspominają o rodzaju używanego sprzętu ESWT, ale ich protokół leczenia jest bardzo podobny do protokołu leczenia Dornier MedTech przedłożonego FDA w celu przeprowadzenia badania klinicznego. W tym artykule odnotowano ilość impulsów fali uderzeniowej (3000 implantów dla 83 pacjentów) i wysokie poziomy energii. Ten rodzaj raportowania umożliwia każdemu lekarzowi ESWT porównanie dowolnego protokołu leczenia z jego własnym.

Grupa prowadzona przez Lowell Scott Weil Sr., DPM i Lowell Scott Weil Jr., DPM, niedawno potraktowała 40 stóp za pomocą ESWT o wysokiej energii. Średnie zastosowane kv wyniosło 20,6, a średnio 2506 impulsów dostarczonych do stopy. Wszyscy leczeni pacjenci byli poddani sedacji dożylnej i otrzymali miejscowy zastrzyk steroidowy po EWST. Średni czas obserwacji wyniósł 8,4 miesiąca.

            Wyniki badania wykazały, że 82 procent pacjentów było zadowolonych z wyników leczenia. Naukowcy nie zauważyli poważnych powikłań długoterminowych.

Począwszy od stycznia 1999 r. Korzystano z maszyny Orbasone do leczenia 100 pacjentów, stosując standardowy protokół leczenia określony przez producenta. Składał się on z 16 kv (0,6 mJ/mm2), przykładając 3000 impulsów do wkładki podeszwowej przyśrodkowe połączenie powięzi. Wszystkie zabiegi dla pacjentów były podawane albo w znieczuleniu miejscowym, albo w postaci niskoenergetycznej w celu przygotowania do leczenia wysokoenergetycznego. – Fala uderzeniowa Warszawa

Roczna obserwacja wykazała, że ​​83 procent pacjentów zgłosiło zadowolenie z tego protokołu leczenia. Wniosek z tego taki, że ESWT jest bardzo skuteczny w leczeniu przewlekłego bólu pięty związanego z proksymalnym, wstawkowym podeszwowym zapaleniem powięzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *