Ekrany akustyczne montowane w szpitalach

Ekrany akustyczne. Hałas.

Rozwój ówczesnego świata potęguje problem hałasu. Hałas przeszkadza w efektywnym i produktywnym wykorzystaniu czasu, nasza wydajność spada, jesteśmy bardziej zmęczeni i źli. Odpowiedzią na te problemy jest wprowadzenie na rynek barier akustycznych (osłon przeciwhałasowych) redukujących hałas przez odbicie fali dźwiękowej lub jej pochłonięcie. Najlepszym sposobem w ograniczeniu hałasu związanego z ruchem drogowym jest budowa ekranów akustycznych. Oprócz ich estetycznego wyglądu mają za zadanie chronić uczestników drogi, przy której są zainstalowane.

Ekrany akustyczne.

Mechanizm działania. Ekran akustyczny jest to sztuczna przeszkoda postawiona na drodze rozchodzącej się fali dźwiękowej. Montuje się go w celu zmniejszenia natężenia dźwięku i stworzenia tzw. „cienia akustycznego”. Cień akustyczny jest to miejsce, do którego nie dociera bezpośrednio fala akustyczna. Wyróżnia się ekrany akustyczne: odbijające, odbijająco – rozpraszające lub pochłaniające. W doborze ekranów akustycznych podstawowym kryterium są właściwości akustyczne stosowanych paneli, specyfika pasa drogowego, przy którym będzie on montowany, zgodność wizualna z pobliskim środowiskiem oraz wpływ na otaczające go środowisko. Użytkowanie ekranów akustycznych osiąga maksymalnego poziomu 40 lat. Wpływa na to przede wszystkim ilość opadów atmosferycznych, kondensacja pary wodnej, zanieczyszczenie atmosfery na przykład tlenkami siarki czy azotu, pochodzącego ze spalin samochodowych.

Ekrany akustyczne.

Właściwości. Ekran akustyczny w zasadzie jest jedyną wierną ochroną akustyczną jaką można zastosować wzdłuż trasy komunikacyjnej w sposób niekolidujący z ruchem. Aby zapewnić skuteczność ekranów akustycznych ich konstrukcja powinna opierać się na normach technicznych – muszą być spełnione warunki dotyczące akustyki i bezpieczeństwa ruchu. Ekran takowy musi posiadać dostateczną wysokość – aby osłonił przed hałasem piętra zabudowy mieszkalnej, powinien być dostatecznie długi – celem wyeliminowania bocznego przenoszenia hałasu (dotyczy to głównie stosowania ekranu w sąsiedztwie działek w mieście), ogrodzenia akustyczne nie powinien mieć żadnych przerw np. na przejazdy czy bramy – gdyż skuteczność ekranów akustycznych wtedy spada. Ponadto ekran akustyczny nie powinien ograniczać widoczności – w przeciwnym wypadku należy ekran odsunąć od drogi, co niestety zmniejsza jego skuteczność akustyczną, nie powinien także nadmiernie zaciemniać terenu obok (ograniczać dostęp światła) – zmusza to zastosowanie ekranów przezroczystych, które z kolei są mniej dźwiękochłonne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *