ABC psychoterapii indywidualnej

ABC psychoterapii indywidualnej

W zależności od nurtu* psychoterapii różne mogą być jej cele, forma, relacje między pacjentem a terapeutą, stopień ustrukturalizowania. Poniżej podajemy cechy charakterystyczne terapii poznawczo–behawioralnej:

Ramy czasowe

  • Spotkania odbywają się raz w tygodniu, określonego dnia, o określonej porze.
  • Spotkania trwają 50–60 minut.
  • Długość całej terapii zależy od problemu, z którym przychodzi pacjent.

Przedmiot

Pracujemy nad problemem zgłaszanym na początku terapii oraz – w razie potrzeby – nad innymi, bieżącymi kwestiami. Definiujemy cel terapii i jego wskaźniki, tj. określamy, po czym pacjent pozna, że osiągnął sukces.


Przebieg

  • Pierwsze spotkanie przeznaczamy na omawianie problemu, wstępnych celów terapii, poznanie się, omówienie zasad terapii poznawczo–behawioralnej.
  • Drugie i trzecie spotkanie poświęcamy na zbieranie istotnych informacji na temat rozwoju problemu i historii pacjenta.
  • Kolejne spotkania to aktywna praca nad rozwiązaniem problemu.
  • Między poszczególnymi spotkaniami pacjent wykonuje różne ustalone wspólnie ćwiczenia i zbiera informacje w nawiązaniu do tematu danego spotkania – zmiana psychologiczna dokonuje się w życiu, a nie tylko w gabinecie terapeuty.
  • Zaleca się, aby pacjent notował w trakcie spotkań, później w trudnych chwilach będzie mógł wrócić do tych zapisków i przypomnieć sobie przebieg spotkania.

* Mówiąc prościej – rodzaju. Wyróżniamy np. nurt psychoanalityczny, humanistyczny, eklektyczny, poznawczo – behawioralny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *