logo

linia

Dagmara Potęga-Sidorowicz

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na wydziale psychologii oraz czteroletnie  szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego – License of Cognitive – Bahavioural Therapist nr 313, wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych oraz młodzieży ukierunkowanej na leczenie zaburzeń odżywiania, depresji i zaburzeń lękowych, tzw. nerwic. Pomagam osobom uskarżającym się na napady paniki, fobię społeczną, zaburzenie lękowe uogólnione (ciągłe martwienie się), zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Prowadzę także psychoterapię osób z po traumie, doświadczających trudności emocjonalnych i z szeroko rozumianymi problemami z samooceną oraz kontaktami z innymi ludźmi. Pracuję pod superwizją.

Przyjmuję w kilku warszawskich ośrodkach świadczących poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego.


Facebook